Choď na obsah Choď na menu

Naše ocenenia

 

2017

Majstrovstvá Slovenska Spišská Nová Ves

1.miesto klasický pom pom senior
2.miesto mini flag junior
3.miesto baton junior
4.miesto flag senior

Prešporský pohár Bratislava

1.miesto Skupina klasik pom pom senior
2.miesto Mini flag junior
3.miesto Skupina flag senior
4.miesto Skupina baton junior

 

Majstrovstvá Európy Giulianova

3.miesto Flag senior
4.miesto Classic pom pom senior
5.miesto Mini flag junior

 

2016

 

Memoriál Janky Jakubíkovej Púchov

 

1.miesto senior flag

2.miesto deti sólo baton

2.miesto kadet klasik baton

2.miesto junior mini flag

3.miesto kadet duo baton

3.miesto junior sólo baton

4.miesto deti sólo pom pom

4.miesto kadet sólo baton

6.miesto kadet sólo baton

6.miesto junior duo baton

 

Majstrovstvá sveta Poreč

1.miesto Flag skupina senior

2.miesto Flag skupina junior

4.miesto Klasik baton kadet

5.miesto Mix skupina senior

 

Fanfares Sans Frontiéres Mazamet

1.miesto Miss Fanfares Sans Frontieres Bea Balúchová

 

Majstrovstvá Európy Púchov

1.miesto Flag skupina junior

2.miesto Flag skupina senior

3.miesto Klasik baton kadet

5.miesto Mix skupina senior

 

Prešporský pohár

1.miesto Sólo baton deti

1.miesto Flag skupina junior

1.miesto Flag skupina senior

3.miesto Sólo pom pom deti

3.miesto Sólo baton kadet

3.miesto Klasik baton kadet

3.miesto Sólo baton junior

4.miesto Klasik baton kadet

4.miesto Trio baton deti

4.miesto Duo baton kadet

4.miesto Mix skupina senior

8.miesto Duo baton junior

 

Majstrovstvá Slovenska Malacky

1.miesto Flag skupina senior

1.miesto Flag skupina junior

2.miesto Sólo baton deti 

4.miesto Klasik baton kadet

5.miesto Sólo pom pom deti

6.miesto Mix skupina senior

7.miesto Sólo baton kadet

8-miesto Sólo baton junior

11.miesto Duo baton junior

 
 

2015

 

Sabinovská palička v Sabinove

1.miesto Mix skupina senior

1.miesto Flag skupina junior

1.miesto Klasické mažoretky

1.miesto Mini baton senior

Memoriál Janky Jakubíkovej v Púchove

1.miesto Flag skupina junior

1.miesto Mini baton senior

1.miesto Klasické mažoretky

2.miesto Mix skupina senior

 

Majstrovstvá Európy v Brne

 

2.miesto Mix skupina senior

3.miesto Klasické mažoretky kadet

4.miesto Flag junior

8.miesto Baton mini senior

 

Majstrovstvá Slovenska v Sabinove

1.miesto Klasické mažoretky kadet

1.miesto Flag junior

2.miesto Mix skupina senior

3miesto  Baton mini senior

 

2014

 

Showdance v Auparku

1.miesto formácia dospelí

 

Vienna Christmas Open

3.miesto mini baton senior

3.miesto Christmas baton senior
5.miesto choreografia baton senior
 

Sabinovská palička

1.miesto duo baton deti

2.miesto sólo baton deti
2.miesto mini baton senior
2.miesto skupina baton senior
3.miesto skupina baton kadet

Prešporský pohár

1.miesto sólo baton deti 
1.miesto skupina baton deti

2.miesto duo baton deti
2.miesto mini baton senior 
2.miesto skupina baton senior
4.miesto skupina baton kadet

ME IMA Poreč

8.miesto formácia baton kadet

Show cup Trebišov

1.miesto formácia dospelí
1.miesto skupina dospelí
1.miesto skupina junior
1.miesto formácia deti
1.miesto formácia mini

MSR Martin

1.miesto duo baton deti

2.miesto sólo baton deti

1.miesto formácia deti

3.miesto formácia baton kadet

4.miesto formácia baton senior

5.miesto mini baton senior

2013

 

Sabinovská palička 2013

1.miesto Mini baton junior
2.miesto Mini baton senior
2.miesto Sólo baton deti
2.miesto Sólo baton kadet 
2.miesto Solo baton senior
3.miesto Skupina pom-pom kadet
4.miesto Duo baton junior
6.miesto Mini baton kadet
6.miesto Trio baton senior
9.miesto Trio baton kadet
 
Prešporský pohár 2013
1.miesto Mini baton senior
2.miesto Duo baton junior
2.miesto Mini baton junior
2.miesto Skupina pom-pom kadet
2.miesto Solo baton deti
2.miesto Sólo baton kadet 
2.miesto Trio baton senior
3.miesto Mini baton kadet
3.miesto Solo baton senior
3.miesto Trio baton kadet
 
 
Majstrovstvá Slovenska Trenčín 2013
1.miesto trio baton deti
2.miesto Solo baton senior
3.miesto Mini baton senior
3.miesto Solo baton deti
5.miesto Duo baton junior
5.miesto Mini baton junior
5.miesto Skupina pom-pom kadet
6.miesto Mini baton kadet
6.miesto Trio baton kadet
8.miesto Sólo baton kadet 
9.miesto Trio baton senior

2012

 

Sabinovská palička 2012 

2. miesto sólo baton deti Natália

5. miesto sólo baton deti Karin 

2. miesto trio baton deti

2. miesto mini mix deti

5. miesto trio baton kadet

2. miesto skupina mix kadet

4. miesto duo baton junior

2. miesto mini baton junior

7. miesto trio baton senior

2. miesto skupina mix senior

 

 

Prešporský pohár 2012

6. miesto sólo baton deti

4. miesto trio baton deti

3. miesto mini mix deti

3. miesto duo baton kadet

2. miesto skupina mix kadet

4. miesto duo baton junior

3. miesto mini baton junior

1. miesto skupina mix junior

9. miesto sólo baton senior

7. miesto trio baton senior

3. miesto mini baton senior

6. miesto flag senior 

 

Majstrovstvá Slovenska Sabinov 2012

 1.miesto mini mix deti

 1. miesto mix junior

 2.miesto trio baton deti

 2.miesto mix kadet

 3.miesto sólo baton deti

 4.miesto duo baton junior

 5.miesto baton senior

 7.miesto mini baton junior

 9.miesto duo baton senior

 

European Grand Prix Siófok 2012

 1.miesto skupina mix junior

 2.miesto mini baton junior

 2.miesto mini baton senior

 2.miesto baton senior

6.miesto duo baton senior 

12.miesto sólo baton senior

 

 Pohyb bez bariér Prešov 2012

  2.miesto baton junior

 

 

 

2011

 

 Sabinovská palička 2011

 2. miesto sólo baton deti

1. miesto duo baton kadet

1. miesto sólo baton junior

2. miesto duo baton junior

1. miesto mini baton junior

1. miesto skupina baton junior

5. miesto sólo baton senior  Orišková

3. miesto duo baton senior Vargová, Drozdová

7. miesto duo baton senior Adamovová,Drozdová

1. miesto mini baton senior

1. miesto skupina baton senior

 

 

Majstrovstvá Slovenska Púchov 2011

4.miesto trio baton kadet 

2.miesto sólo baton junior

4.miesto duo baton senior

4.miesto mini baton senior

3.miesto veľká formácia baton senior


 

 2010

 

 Sabinovská palička 2010

 1.miesto sólo baton kadet

 1.miesto mini baton kadet

1.miesto sólo batn junior

1.miesto mini baton junior

3.miesto sólo baton senior

 2.miesto duo baton senior

 2.miesto mini baton senior

 cena primátora mesta Sabinov za show. 

 

 

 2009

 

Sabinovská palička 2009

2. miesto sólo baton kadet

 2. miesto duo baton kadet

 2. miesto mini baton kadet

1. miesto mini baton junior

4. miesto sólo baton junior

3. miesto sólo baton senior

1. miesto mini baton senior 

 

 

Majstrovstvá Európy Opole 2009

13. miesto sólo baton junior

 miesto mini baton senior/ Don´t stop/

11. miesto skupina baton senior

 

 

 Majstrovstvá Slovenska Hlohovec 2009

3. miesto skupina baton senior

2. miesto skupina pom-pom junior

 

Majstrovstvá Slovenska Považská Bystrica 2009

3. miesto duo baton kadet

3.miesto sólo baton junior

3. miesto mini baton junior

3.miesto  sólo baton senior

2.miesto duo baton senior

1.miesto mini baton senior

5. miesto mini pom-pom senior

 

 

 2008 

 

ME Cluj Napoca  2008

5. miesto skupina pom-pom junior                     

3. miesto  duo baton senior

miesto skupina baton senior

 

Majstrovstvá Slovenska Prešov 2008

2. miesto skupina baton senior

1. miesto mini baton senior

2. miesto duo baton senior

2. miesto sólo baton senior

2. miesto trio pom-pom senior

3. miesto sólo baton junior

4. miesto duo baton junior

3. miesto mini baton junior

4. miesto sólo pom-pom junior

2. miesto skupina pom-pom junior

3. miesto trio baton kadet

3. miesto sólo baton deti

 

Ostravský pom-pom 2008

3.miesto skupina pom-pom senior

 

 

 2007

 

Majstrovstvá Slovenska Prešov 2007

3.miesto sólo baton senior

3.miesto trio baton senior

3.miesto mini baton senior

1.miesto skupina pom-pom senior

 3.miesto sólo baton junior

3.miesto trio baton junior

2.miesto mini baton junior

2.miesto sólo pom-pom junior

3.miesto duo pom-pom junior

3.miesto skupina pom-pom junior

3.miesto mini baton junior

2.miesto trio pom-pom kadet

1.miesto skupina pom-pom junior

 

 

Majstrovstvá Slovenska Veľký Krtíš 2007

2.miesto skupina baton senior

3.miesto skupina baton junior

2.miesto skupina baton kadet

 

Majstrovstvá Európy Opole 2007

5.miesto skupina baton kadet

6.miesto skupina pom-pom  kadet

12. miesto sólo baton junior

5.miesto skupina baton junior

5.miesto skupina pom-pom junior

 8. miesto mini baton senior

5.miesto skupina baton senior

5.miesto skupina pom-pom senior