Choď na obsah Choď na menu

 

 

 

Pohybové štúdio LABI

 

 

 

 

 PŠ LABI začalo písať svoju históriu v roku 1998 , kedy sa konal prvý  zápis mažoretiek do súborov a do kurzov pre začínajúce mažoretky. Za 14 rokov činnosti sa v PŠ LABI vystriedalo množstvo dievčat a  tréneriek, ale myšlienka dať šancu stať sa mažoretkou všetkým dievčatám bez rozdielu veku a nadania pretrváva dodnes. Aj keď  počtom členov sme menší ako keď sme začínali, kvalita sa neustále  zlepšuje a od začiatku fungovania PŠ LABI držíme krok so špičkovými súbormi na Slovensku aj v zahraničí. O tom, že naše dievčatá sú naozaj výborné mažoretky svedčia aj ponuky rôznych agentúr a  ocenenia, ktoré si naše dievčatá donášajú z vrcholových súťažných podujatí na Slovensku a v celej Európe, kde majú možnosť  porovnať svoje kvality s najlepšími skupinami mažoretiek.

 

 

Súbor LABI- dievčatá vo veku 14- 22 rokov.Zúčastňujú sa významných kultúrnych, športových  a spoločenských podujatí na Slovensku aj v zahraničí a každoročne si zo súťaží prinášajú ocenenia najvyššie

 

 Súbor Labki navštevujú dievčatá vo veku 9-13 rokov a každoročne sa úspešne zúčastňujú súťaži organizovaných na Slovensku  a v zahraničí.

 Pohybová príprava mažoretiek pre dievčatá vo veku 6-10 rokov určená pre dievčatá, ktoré sa chcú stať mažoretkami.